Fylkesdirektør Gunn Claire Westad.
Fylkesdirektør Gunn Claire Westad. FOTO: Rogaland fylkeskommune

Fylkesdirektøren vil bruke oppsparte midlar