Jan Alne er styreleiar i Folkeheisen Sauda AS.
Jan Alne er styreleiar i Folkeheisen Sauda AS. FOTO: Arkivfoto

– Gondol i Svandal vil forsterke Sauda som ein attraktiv heilårs reiselivsdestinasjon