Det er stort engasjement i lesarbrevspaltene til Ryfylke for tida.
Det er stort engasjement i lesarbrevspaltene til Ryfylke for tida. FOTO: Ingvil Bakka.

Det er nå ein skal ytre seg