Lena Lavik (til venstre) og Camilla Moe i samarbeidutvalet til Rustå barnehage meiner barnehagen fortener ein skikkeleg prosess før det blir tatt stilling til om den skal bli lagt ned.
Lena Lavik (til venstre) og Camilla Moe i samarbeidutvalet til Rustå barnehage meiner barnehagen fortener ein skikkeleg prosess før det blir tatt stilling til om den skal bli lagt ned. FOTO: Frank Waal.

Krev å bli høyrt før barnehagenedlegging