Kommunal- og distriktsdepartementet avviser klagen frå ein saudabu, som meinte Erna Solbergs handtering av Sindre Finnes’ aksjehandel gjorde valresultatet i Sauda måtte kjennast ugyldig.
Kommunal- og distriktsdepartementet avviser klagen frå ein saudabu, som meinte Erna Solbergs handtering av Sindre Finnes’ aksjehandel gjorde valresultatet i Sauda måtte kjennast ugyldig. FOTO: Tore Fjeld.

Departementet har behandla val-klage frå saudabu