Hovudsakleg blir det gjødselproduksjon til landbruket ammoniakken frå den planlagde fabrikken på Birkeland vil gå til dei første åra. Illustrasjonsfoto.
Hovudsakleg blir det gjødselproduksjon til landbruket ammoniakken frå den planlagde fabrikken på Birkeland vil gå til dei første åra. Illustrasjonsfoto. FOTO: Yara

– Det var på tide, Iverson