Ordførar Håvard Handeland (til venstre) og varaordførar Paul Løyning vil høyre innbyggarane sine meiningar om budsjett og økonomiplan.
Ordførar Håvard Handeland (til venstre) og varaordførar Paul Løyning vil høyre innbyggarane sine meiningar om budsjett og økonomiplan. FOTO: Ingvil Bakka.

Inviterer innbyggarane til å kome med innspel til budsjettet