Tingretten har dømt ein saudabu til å dekka legeutgiftene til ein sambygding etter eit hundeslagsmål der sistnemnde blei biten.
Tingretten har dømt ein saudabu til å dekka legeutgiftene til ein sambygding etter eit hundeslagsmål der sistnemnde blei biten. FOTO: Arkiv.

Må betala erstatning etter hundebitt