Fylkeskommunen meiner at det kan vere muleg å få bygd på trapp med overbygg i den verna bydelen Åbøbyen. Men i dette tilfellet vil dei at overbygget blir endra.
Fylkeskommunen meiner at det kan vere muleg å få bygd på trapp med overbygg i den verna bydelen Åbøbyen. Men i dette tilfellet vil dei at overbygget blir endra. FOTO: Sauda kommune

Fylkeskommunen positiv til ulovleg bygd trapp