Kåre Rød og Odd Magne Lønseth har tatt initiativ til at vaksne mannfolk kan ha eit eige treffpunkt nokre gonger i året.
Kåre Rød og Odd Magne Lønseth har tatt initiativ til at vaksne mannfolk kan ha eit eige treffpunkt nokre gonger i året. FOTO: Frank Waal

Lager til eigen møteplass for vaksne mannfolk