Wendy Pettersen (til venstre) er avdelingsleiar for introduksjonstenesta og vaksenopplæringa i Sauda kommune. Her er ho avbilda saman med kollegaene Van Franciose Murekatete og Renate Havreberg Oxaal i introtenesta.
Wendy Pettersen (til venstre) er avdelingsleiar for introduksjonstenesta og vaksenopplæringa i Sauda kommune. Her er ho avbilda saman med kollegaene Van Franciose Murekatete og Renate Havreberg Oxaal i introtenesta. FOTO: Ingvil Bakka

Sauda i ferd med å nå flyktningmålet i år