Bildet er frå Sauda sogelag sitt møte i september i år, då 156 personar var til stades i kantina på smelteverket.
Bildet er frå Sauda sogelag sitt møte i september i år, då 156 personar var til stades i kantina på smelteverket. FOTO: Andreas Isaksen.

Viktig formidlar av lokalhistoria