Kåre Rød med rykande fersk bok om oppveksten i Sauda på 1950- og 60-talet.
Kåre Rød med rykande fersk bok om oppveksten i Sauda på 1950- og 60-talet. FOTO: Frank Waal.

Artikkelserie enda opp som 145-siders bok