Ragnhild Ness og Aud Øverland er med i styret til Sauda pensjonistforening. Bildet er tatt ved ei tidlegare anledning.
Ragnhild Ness og Aud Øverland er med i styret til Sauda pensjonistforening. Bildet er tatt ved ei tidlegare anledning. FOTO: Frank Waal.

Pensjonistforeininga vil også hjelpa