Brekke 63 er selt for 2.725.000 kroner.
Brekke 63 er selt for 2.725.000 kroner. FOTO: Andreas Isaksen.

Sjå kva eigedommar som skifta eigar i oktober