Også Sauda Senterparti bidrar til den lokale innsamlingsaksjonen. Bak frå venstre: Jane N. Ilstad, Ola Magnar Birkeland, Morten Maldal, Samuel Frøseth og Hanne Matre. Framme frå venstre: Vegard Birkeland Rød, Lillian Nordengen, Asbjørn Birkeland og Sigrid Bojesen Fatnes.
Også Sauda Senterparti bidrar til den lokale innsamlingsaksjonen. Bak frå venstre: Jane N. Ilstad, Ola Magnar Birkeland, Morten Maldal, Samuel Frøseth og Hanne Matre. Framme frå venstre: Vegard Birkeland Rød, Lillian Nordengen, Asbjørn Birkeland og Sigrid Bojesen Fatnes. FOTO: Privat.

Stadig fleire tar utfordringa