Varaordførar Paul Løyning og ordførar Håvard Handeland opplyser at Høgre og Arbeidarpartiet går inn for nytt stadiondekke.
Varaordførar Paul Løyning og ordførar Håvard Handeland opplyser at Høgre og Arbeidarpartiet går inn for nytt stadiondekke. FOTO: Frank Waal

Nå blir det nytt dekke på kunstgrasbanen på stadion