Tid for mat i Andedammen.
Tid for mat i Andedammen. FOTO: Alan G. Thompson.

Dagens Ryfylke-blinkskot