Dagleg leiar i Sauda Vekst, Endre Abotnes, ber det nye politiske fleirtalet i Sauda gripe fatt i planarbeidet.
Dagleg leiar i Sauda Vekst, Endre Abotnes, ber det nye politiske fleirtalet i Sauda gripe fatt i planarbeidet. FOTO: Andreas Isaksen

Sauda Vekst fryktar for utviklinga i Sauda