Dagens daglege leiar i selskapet, Øyvind Ravnås Lundbakk, har sagt opp for å begynna i ei ny stilling som leiar for IT- og digitalisering i eit større konsern innan marine- og offshoreindustrien. Han har vore i stillinga sidan mai 2019.
Dagens daglege leiar i selskapet, Øyvind Ravnås Lundbakk, har sagt opp for å begynna i ei ny stilling som leiar for IT- og digitalisering i eit større konsern innan marine- og offshoreindustrien. Han har vore i stillinga sidan mai 2019. FOTO: Pressefoto.

Ikkje nytt IKS-namn før jul