Sps Sigrid Bojesen Fatnes har alt erfaring med å vigsla par i Sauda.
Sps Sigrid Bojesen Fatnes har alt erfaring med å vigsla par i Sauda. FOTO: Arkiv.

Frå onsdag av kan Sigrid og seks andre politikarar vigsla deg