Ser du nokon du kjenner her?
Ser du nokon du kjenner her? FOTO: Arkiv.

Hjelp: Kven? Kor? Når?