Eramet Norway sitt smelteverk i Sauda gjennomfører store investeringar, men fryktar at den svekka kompenasjonsordninga går ut over eigaranes investeringsvilje.
Eramet Norway sitt smelteverk i Sauda gjennomfører store investeringar, men fryktar at den svekka kompenasjonsordninga går ut over eigaranes investeringsvilje. FOTO: Portal Norge.

Industribedriftene etterlyser bærekraftig CO2-kompensasjon