Raudts Dimitar Penev (til vensre) og SVs Alan G. Thompson vil hjelpa sosialklientar i julehøgtida, og fekk fleirtalet i kommunestyret med på dette.
Raudts Dimitar Penev (til vensre) og SVs Alan G. Thompson vil hjelpa sosialklientar i julehøgtida, og fekk fleirtalet i kommunestyret med på dette. FOTO: Ingvil Bakka.

Raudt og SV med «økonomisk julegåve» til sosialklientar