Rogaland fylkeskommune meiner denne plattingen er ei dårleg løysing med tanke på at Sauda sentrum har verneverdiar. Nå søker restauranten Felix Sauda kommune om å få behalde plattingen.
Rogaland fylkeskommune meiner denne plattingen er ei dårleg løysing med tanke på at Sauda sentrum har verneverdiar. Nå søker restauranten Felix Sauda kommune om å få behalde plattingen. FOTO: Frank Waal

Felix ber om å få behalde plattingen