Thormod Gilje er leiar i Sauda Motorbåtforening, som nå ønsker å sørge for at den gamle representasjonsbåten Saudecia på nytt blir å sjå på Saudafjorden.
Thormod Gilje er leiar i Sauda Motorbåtforening, som nå ønsker å sørge for at den gamle representasjonsbåten Saudecia på nytt blir å sjå på Saudafjorden. FOTO: Frank Waal

Hentar Saudecia tilbake til Sauda