Vinteren byr på mange farer: Glatt føre på bakken og fare for takras frå oven. Tilfeldig illustrasjonsfoto.
Vinteren byr på mange farer: Glatt føre på bakken og fare for takras frå oven. Tilfeldig illustrasjonsfoto. FOTO: Ingvil Bakka.

– Pass opp for takras!