Dette meiner politiet utgjer ein alvorleg fare for dei som går på fortauet under.
Dette meiner politiet utgjer ein alvorleg fare for dei som går på fortauet under. FOTO: Frank Waal

Har fått pålegg av politiet om å sikre taket:

– Livsfarleg!