Framme frå venstre: Simba Polen, Ingebrigt Bokn, med sonen Nils Ingve, Andor Andersen, Monrad Bokn, Alfred Grindheim, Lars Moe, Samuel Sydnes og Arne Vinje. Bak frå venstre: John Leversen, Ole Rud Nilsen, Arne Fuglestad, Gunnar Nilsen, Johannes Brekke og Sigurd Valskår. Entreprenørar var Knut Fløgstad, Murmester Sørensen og H. Øgreid & Sønner.
Framme frå venstre: Simba Polen, Ingebrigt Bokn, med sonen Nils Ingve, Andor Andersen, Monrad Bokn, Alfred Grindheim, Lars Moe, Samuel Sydnes og Arne Vinje. Bak frå venstre: John Leversen, Ole Rud Nilsen, Arne Fuglestad, Gunnar Nilsen, Johannes Brekke og Sigurd Valskår. Entreprenørar var Knut Fløgstad, Murmester Sørensen og H. Øgreid & Sønner. FOTO: Olafr Jakobsson

Over 71 år sidan sperreskålen på Høllandsheimen