Grafisk skisse av den nye utbygginga i Lindvollåsen.
Grafisk skisse av den nye utbygginga i Lindvollåsen. FOTO: Omega 365 Areal

– Ulike interesser er ivaretatt i den nye planen