Kor mange turistar i Allmannajuvet som endar opp som turistar i Sauda sentrum er uvisst.
Kor mange turistar i Allmannajuvet som endar opp som turistar i Sauda sentrum er uvisst. FOTO: Frank Waal

– Sauda har framleis ikkje lukkast med å utnytte potensialet i Allmannajuvet