I ein film som blei lagt ut på Facebook-sida til Sauda kommune fredag 5. januar i år oppfordra ordførar Håvard Handeland folk til å søka på dagleg leiar-stillinga.
I ein film som blei lagt ut på Facebook-sida til Sauda kommune fredag 5. januar i år oppfordra ordførar Håvard Handeland folk til å søka på dagleg leiar-stillinga. FOTO: Screenshot

Nå er det åtte personar som vil bli dagleg leiar i Sauda næringsutvikling