NAVbilde

Over 13 000 mottakarar av arbeidsavklaringspengar i Rogaland