Gand Hotell-eigar Dag Mikal Ramstad ønsker å rive dagens hotellbygg og erstatte det med denne bygningsmassen, inkludert nytt bygg til venstre på tomta.
Gand Hotell-eigar Dag Mikal Ramstad ønsker å rive dagens hotellbygg og erstatte det med denne bygningsmassen, inkludert nytt bygg til venstre på tomta. FOTO: Stav Arkitekter

Ønsker å bygge om Grand Hotell til leilegheitskompleks