Ordførar Håvard Handeland syner fram sakene sine.
Ordførar Håvard Handeland syner fram sakene sine. FOTO: Hans Egil Rydningen.

Dagens Ryfylke-blinkskot