Ordførar Håvard Handeland (t il høgre) og konstituert dagleg leiar i Sauda Næringsutvikling KF, Harald Halvorsen Løland, kostar på seg litt jubling over gode Sauda Aqua-nyheiter.
Ordførar Håvard Handeland (t il høgre) og konstituert dagleg leiar i Sauda Næringsutvikling KF, Harald Halvorsen Løland, kostar på seg litt jubling over gode Sauda Aqua-nyheiter. FOTO: Frank Waal

NVE gir konsesjon til å ta ut grunnvatn:

– Eit viktig steg nærare realiseringa av Sauda Aqua