Dette området, kalla Lonarholet innerst på Birkeland, har peika seg ut som erstatningsareal for bedriftene som må flytte frå Birkeland Næringspark, dersom ammoniakkfabrikken blir bygd. Ny trasé Fv. 520 markert med gul linje.
Dette området, kalla Lonarholet innerst på Birkeland, har peika seg ut som erstatningsareal for bedriftene som må flytte frå Birkeland Næringspark, dersom ammoniakkfabrikken blir bygd. Ny trasé Fv. 520 markert med gul linje. FOTO: Kommunekart/Ryfylke

Hit kan bedriftene på Birkeland bli flytta viss det blir ammoniakkfabrikk