Slik vil Iverson efuels sin ammoniakkfabrikk på Birkeland sjå ut. Merk at bygningane til venstre skal bort. Sjå områdekart av kva bygningar som skal bort.
Slik vil Iverson efuels sin ammoniakkfabrikk på Birkeland sjå ut. Merk at bygningane til venstre skal bort. Sjå områdekart av kva bygningar som skal bort. FOTO: Iverson efuels

Iverson ber om å få godkjent ammoniakkfabrikk-planen