Sauda by night.
Sauda by night. FOTO: Hans Egil Rydningen.

Dagens Ryfylke-blinkskot