Ein vanleg vinterkveld kan vera uvanleg vakker.
Ein vanleg vinterkveld kan vera uvanleg vakker. FOTO: Asbjørn Løvaas.

Dagens Ryfylke-blinkskot