Formannskapet er positive til kommuneadministrasjonens forslag om å innføre eitt opptak i året ved dei kommunale barnehagane. Saka skal opp i kommunestyret.
Formannskapet er positive til kommuneadministrasjonens forslag om å innføre eitt opptak i året ved dei kommunale barnehagane. Saka skal opp i kommunestyret. FOTO: Arkivfoto

Ønsker å redusere frå to til eitt barnehageopptak i året