Bebuar på Espeland, Håvard Lunde, har saman med sine naboar sett seg grundig lei av bilar som bryt fartsgrensa og rasar forbi gardstuna langs vegen.
Bebuar på Espeland, Håvard Lunde, har saman med sine naboar sett seg grundig lei av bilar som bryt fartsgrensa og rasar forbi gardstuna langs vegen. FOTO: Andreas Isaksen

Naboar vi ha tiltak mot råkøyring:

– Det er som om vi stangar hovudet mot veggen