Eit klart fleirtal i kommunestyret vil ikkje stille krav om gang- og sykkelveg før ein eventuell byggestart av ammoniakkfabrikken. Frykt for å forsinke prosjektet er grunnen.
Eit klart fleirtal i kommunestyret vil ikkje stille krav om gang- og sykkelveg før ein eventuell byggestart av ammoniakkfabrikken. Frykt for å forsinke prosjektet er grunnen. FOTO: Frank Waal

Ammoniakkplanane: Stilte ikkje det strengaste gang- og sykkelveg-kravet