Slike kinesiske lykter heldt på å sette i gang ei større utrykking til Svandal søndag kveld.
Slike kinesiske lykter heldt på å sette i gang ei større utrykking til Svandal søndag kveld. FOTO: Colourbox.

Papirlykter skapte «nesten-alarm»