Verken bilar eller folk blei skadd av israset som hadde gått ned på fylkesveg 520. Sauda turlag rydda vegen før dei la ut på sin planlagde skitur.
Verken bilar eller folk blei skadd av israset som hadde gått ned på fylkesveg 520. Sauda turlag rydda vegen før dei la ut på sin planlagde skitur. FOTO: Ola Breivik.

Turlaget i isras-drama