Grand Hotell-eigar Dag Mikal Ramstad har planar om å rive dagens hotellbygg og erstatte det med denne bygningsmassen, inkludert nytt bygg til venstre på tomta. Grafikken er utarbeidd som ein mulegheitsstudie.
Grand Hotell-eigar Dag Mikal Ramstad har planar om å rive dagens hotellbygg og erstatte det med denne bygningsmassen, inkludert nytt bygg til venstre på tomta. Grafikken er utarbeidd som ein mulegheitsstudie. FOTO: Stav Arkitekter

Ber kommunestyret ta stilling til Grand Hotell-planen