Fleire privatpersonar ved Grønsdal-krysset får ny adresse som følge av at krysset blir flytta. Nye nummer i rosa. Fotoet viser ikkje den nye vegløysinga. Kommunekart.
Fleire privatpersonar ved Grønsdal-krysset får ny adresse som følge av at krysset blir flytta. Nye nummer i rosa. Fotoet viser ikkje den nye vegløysinga. Kommunekart. FOTO: Sauda kommune

Nytt vegkryss ved Grønsdal fører til nye adresser