Elevgjengen frå yrkessjåførlinja har gitt skulen eit boost i sosiale media, etter at dei starta med publisering av såkalla truckspotting-videoar. Frå venstre Morten Rørheim, Mathias Monsen, Heine Rørheim, Elias Larsen, Mathias Hansen og Benjamin Larsen.
Elevgjengen frå yrkessjåførlinja har gitt skulen eit boost i sosiale media, etter at dei starta med publisering av såkalla truckspotting-videoar. Frå venstre Morten Rørheim, Mathias Monsen, Heine Rørheim, Elias Larsen, Mathias Hansen og Benjamin Larsen. FOTO: Andreas Isaksen

Sauda VGS-elevar filmar lastebilar: – Sett av 1,6 millionar