Ein sjøpromenade i form av gang- og sykkelveg mellom båthamna og Si-Glass-området er under planlegging. Grafikken viser ikkje detaljert korleis utforminga blir, viss prosjektet blir vedtatt.
Ein sjøpromenade i form av gang- og sykkelveg mellom båthamna og Si-Glass-området er under planlegging. Grafikken viser ikkje detaljert korleis utforminga blir, viss prosjektet blir vedtatt. FOTO: Prosjektil

Fylkeskommunen positiv til sjøpromenade langs Saudafjorden