35 vaksne deltok på kurset om bygge- og anleggskontraktar i filmsalen på Sauda vidaregåande skule onsdag. Fremst står Mirela Moe (Suldal kommune), Siri Ramsnes (Saudefaldene), Kristin Bruknapp (Sauda vidaregåande skule) og Sverre Gjuvsland (D-S Bygg).
35 vaksne deltok på kurset om bygge- og anleggskontraktar i filmsalen på Sauda vidaregåande skule onsdag. Fremst står Mirela Moe (Suldal kommune), Siri Ramsnes (Saudefaldene), Kristin Bruknapp (Sauda vidaregåande skule) og Sverre Gjuvsland (D-S Bygg). FOTO: Ingvil Bakka.

Populær vaksenopplæring:

På skulebenken igjen – for fagleg påfyll